Ekonomický systém Aladdin

Další funkce

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Další Ke stažení

Aladdin v základu obsahuje mnoho dalších funkcí a vylepšení. Z nich několik vybíráme.

Export dat

 • všechna data lze z programu snadno a rychle exportovat do několika standardních formátů
 • lze nastavit, kteří uživatelé mají oprávnění používat tuto funkci
 • libovolný záznam lze snadno sehrát s dokumentem (šablonou) MS Wordu nebo MS Excelu
 • seznam podporovaných datových formátů:
  - XML
  - Microsoft Excel 95 a vyšší
  - Microsoft Excel XML Spreadsheet (Excel 2002 a novější)
  - SYLK Spreadsheet
  - Microsoft Word
  - RTF (Rich Text Format)
  - CSV (Comma Separated Values)
  - HTML (Hyper Text Markup Language)
  - e-mail (MAPI/MIME)
  - clipboard (text do systémové schránky)

Import dat

 • do systému lze importovat vybrané evidence ze standardních formátů Excel či CSV
 • dále je možnost importu adresáře a skladových karet z některých jiných ekonomických systémů
 • na zakázku lze doprogramovat další importy

Třídění a hledání

Systém - narozdíl od mnoha konkurenčních produktů - umožňuje snadno a rychle třídit údaje ve všech sloupcích. Pro vyhledání textu nebo částky ve zvýrazněném sloupci stačí začít psát začátek hledaného obsahu. Můžete také využít rychlé hledání libovolného textu, částky nebo data v záznamu (F12). Při hledání lze rovnou zadávat aritmetické operace, např. 5840*1,20. Pro další hledání lze použít mnoho předdefinovaných filtrů (F9), které se přizpůsobují oblasti hledání, barevné visačky atd.

Filtrování dat

V každé tabulce lze rychle filtrovat dle času vytvoření nebo změny, dle visaček, dle zvýraznění, dle uživatelů, dle různých příznaků nebo zcela libovolně dle výběru uživatele. Každá tabulka má navíc rychlý filtr (F9), který je přednastaven pro nejčastější volby dané tabulky. Například ve vydaných fakturách lze filtrovat nezaplacené faktury, faktury po splatnosti, faktury hrazené kartou atd. Přednastavených rychlých filtrů naleznete v celém systému několik stovek. Filtry lze řetězit a kumulovat.

Vlaječky

Vlaječky slouží k označování záznamů pro nejrůznější akce a filtrování. Hodnoty sloupců pro označené záznamy se okamžitě sčítají (resp. odčítají pro speciální typ odčítací vlaječky). Výsledné hodnoty lze rovnou přenést do schránky a kalkulačky. Vlaječky jsou individuální pro každý spuštěný program.

Visačky

Každý záznam tabulky lze jednak zvýraznit a jednak označit jednou ze sedmi barevných visaček. Visačky lze pojmenovat pro každou tabulku jinak. Dle visaček je možno snadno hledat, filtrovat nebo sčítat. Použít lze například pro rychlé vizuální rozlišení, které faktury nejsou zaplacené a které jsou již po splatnosti apod. Visačky jsou společné pro všechny uživatele (narozdíl od vlaječek).

Zamykání a anotace

Každý záznam lze uzamknout (aby se nedal omylem změnit nebo smazat) nebo zakrýt (aby se nezobrazoval pro navazování v seznamech). Ke každému záznamu lze přidat uživatelskou anotaci. Ke každému záznamu se navíc ukládá datum a čas založení a poslední změny a také uživatel, který záznam vytvořil nebo změnil.

Sčítání

V tabulce lze sčítat numerické hodnoty několika způsoby. První je pomocí vlaječek. Druhá je pomocí speciálního nástroje, který sčítá hodnoty zobrazených sloupců nebo všech sloupců tabulky. Nástroj rovněž umí sečíst hodnoty označených, zvýrazněných záznamů nebo záznamy dle jednotlivých visaček. Dále nástroj dokáže seskupit údaje dle stejné hodnoty sloupce nebo pro stejné měsíce, čtvrtletí, pololetí a roky. Například tak lze snadno rozčlenit vystavené faktury dle odběratele nebo získat přehled vyskladněného zboží po měsících. V neposlední řadě lze spočítat průměrné hodnoty a výsledné součty exportovat do Excelu nebo s nimi pracovat v kalkulačce.

Záznam změn

U každého záznamu se ukládá kdo, kdy a co zde změnil (případně smazal). Tím se mj. splňuje zákonná povinnost pro záznam změn zaúčtování dokladů. Záznam změn lze samozřejmě třídit a lze v něm hledat a filtrovat dle několika kategorií.

Tiskové sestavy

Ke každé evidenci lze přiřadit tiskové sestavy. Sestavy lze obvykle tisknout pro jeden nebo více vybraných záznamů. Lze definovat výchozí tiskovou sestavu pro firmu nebo jednotlivého uživatele. Systém obsahuje několik stovek tiskových sestav - další sestavy lze vytvářet úpravou systémových šablon nebo zcela vlastním návrhem, případně na zakázku.

Hromadné změny

Tato pokročilá funkce umožňuje hromadně zadávat nebo měnit data v záznamech. Navíc lze kopírovat hodnoty mezi sloupci, vzestupně očíslovat hodnoty nebo hromadně měnit atributy záznamu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze supervisorovi. Přístup k této funkci se musí běžným uživatelům explicitně povolit.

Zálohování a obnova dat

Systém automaticky zálohuje veškerá data firmy několikrát za den bez přerušení práce uživatelů. Důležité zálohy lze uzamknout. Eviduje se, který uživatel zálohu vytvořil a kdy, případně zda byla záloha vygenerována automaticky.

Obnova záloh slouží pro vrácení všech změn zpětně k času zálohy. Obnova je velice rychlá, avšak je nutné, aby byl do firmy přihlášen pouze jediný uživatel.

Uživatelské profily

Každý uživatel si může přizpůsobit pohledy na data každé tabulky vlastním potřebám. Ve výchozím nastavení je přednastaven základní pohled na data. Uživatel si může vybrat, které sloupce chce zobrazit, a které ne. Lze změnit šířku a pořadí sloupců a mezi více vytvořenými profily se lze rychle přepínat. K dispozici jsou funkce pro automatické přizpůsobení šířek jednoho nebo všech sloupců.

Různé pomocné nástroje

 • účetní kalkulačka "s páskou" a pamětí, napojená do celého programu
 • rychlá mzdová kalkulačka
 • kalkulačka daně z přidané hodnoty
 • kalkulačka časového rozlišení
 • kalkulačka úroků a penále
 • výčetka bankovek a mincí
 • bezpečné chatování mezi uživateli firmy v síti
 • přehled přihlášených uživatelů a jejich aktivity
 • džin pro bleskové vyhledávání libovolných údajů