Ekonomický systém Aladdin

Snadná kniha jízd

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Doprava Ke stažení

Doprava slouží k evidenci jízd služebními nebo soukromými vozidly a ke komplexní správě těchto vozidel. Z evidence lze tisknout nebo zpětně generovat knihu jízd. Každé vozidlo může mít přiřazeno výchozího řidiče a definovat oprávnění přístupu ke konkrétní knize jízd.

Kniha jízd

 • detailní evidence služebních a soukromých jízd
 • možnost definice přístupových oprávnění uživatelů ke knihám jízd
 • volitelná evidence času jízdy
 • volitelná evidence jízdy s přívěsem
 • sledování nákladů na PHM dle různých členění a průměrné spotřeby
 • výpočet náhrad za jízdu soukromým vozidlem
 • tisk knihy jízd služebním vozidlem ve standardním členění

Správa vozidel

 • detailní evidence služebních a soukromých vozidel
 • sledování nákladů na PHM a průměrné spotřeby
 • historie událostí údržby vozidla
 • upozorňování na budoucí události údržby vozidla
 • výpočet silniční daně a čtvrtletních záloh


Časté trasy

 • předdefinované časté trasy pro rychlé zadávání knihy jízd
 • lze definovat platnost trasy od a do data