Ekonomický systém Aladdin

Jednoduchý fakturační program

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Fakturace Ke stažení

Tento okruh slouží k vystavování a evidenci vydaných a přijatých faktur. Faktury lze vystavovat zcela ručně, navazovat na skladové výdejky, navazovat na objednávky, případně tyto možnosti kombinovat. Z přijatých faktur lze přímo vystavovat bezhotovostní příkazy s napojením na elektronické bankovnictví. Faktury lze evidovat v libovolné měně.

Vydané faktury

 • evidence daňových dokladů, zálohových faktur, dobropisů, JSD
 • ověřování spolehlivých plátců DPH a zveřejněných čísel účtů
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • kontrola nezaplacených pohledávek, včetně dnů po splatnosti
 • sledování platební morálky odběratelů, upozornění na neplatiče
 • možnost vynutit platbu v hotovosti pro neplatící odběratele
 • do tisku faktury lze přidat logo, až 3 různě umístěné poznámky anebo úplně změnit vzhled tiskové šablony
 • možnost vystavit přímo prodejku za hotové (zjednodušený daňový doklad)
 • tisk dodacích listů (lze buď z výdejek nebo z fakturace)
 • tisk dokladů se zaúčtováním
 • tisky přehledů pohledávek s věkovou strukturou
 • tisk QR kódu pro platbu z mobilních zařízení
 • vystavování dobropisů a penalizačních faktur
 • vazba na skladové výdejky, skladové položky, objednávky, poštu, dokumenty atd.
 • skladové výdejky lze zakládat přímo z faktury
 • na fakturu lze navázat více skladových výdejek (i z různých skladů)
 • přímé vystavení faktury na základě realizované přijaté objednávky
 • zadávání slev nebo navýšení ceny, přecenění zboží, aktualizace cen
 • volba zaokrouhlování celkové částky faktury a částky DPH
 • hromadné generování faktur (s volitelnou periodicitou)
 • zaúčtování faktury lze provádět přímo na dokladu
 • podpora ručního párování faktur (automatické probíhá z evidence bankovních výpisů)
 • možnost přímo vytvořit svázaný pokladní příjem pro hotovostní faktury
 • možnost hromadného přečíslování dokladů (včetně případného zaúčtování)
 • možnost více dokladových řad s nastavením přístupu jednotlivým uživatelům
Přijaté faktury

 • evidence daňových dokladů, zálohových faktur, dobropisů, JSD
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • kontrola nezaplacených závazků, včetně dnů po splatnosti
 • tisky přehledů závazků s věkovou strukturou
 • tisk dokladů se zaúčtováním
 • vazba na skladové příjemky, poštu, majetek, dokumenty atd.
 • kontrola souladu hodnoty skladových příjemek a hodnoty účtu pořízení
 • hromadné generování faktur (s volitelnou periodicitou)
 • možnost vynutit schválení dokladů oprávněným uživatelem před zaplacením
 • generování bezhotovostních platebních příkazů se zpětnou vazbou po zaplacení
 • zaúčtování faktury lze provádět přímo na dokladu
 • podpora ručního párování faktur (automatické probíhá z evidence bankovních výpisů)
 • možnost hromadného přečíslování dokladů (včetně případného zaúčtování)
 • možnost více dokladových řad s nastavením přístupu jednotlivým uživatelům


Obchodní saldo

 • sledování aktuálních pohledávek a závazků včetně dnů prodlení
 • možnost sestavení přehledu pohledávek a závazků zpětně k datu
 • filtrování dle partnera nebo DIČ
 • přímé odeslání přehledu (návrhu na zápočet, odsouhlasení pro závěrku) e-mailem
 • tisk a export seznamu do Excelu