Ekonomický systém Aladdin

Pořádek ve vašich financích

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Finance

Tato část systému slouží pro operativní sledování a řízení finančních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech v tuzemské nebo libovolné jiné měně. Modul je úzce napojen na účetnictví a fakturaci. Součástí je rovněž elektronická komunikace s bankovními ústavy (tzv. homebanking).

Pokladní evidence

 • neomezený počet korunových a valutových pokladen
 • okamžitý automatický přepočet stavu pokladny
 • rychlý zpětný stav pokladny k datu
 • historie obratů a zůstatků
 • kontrola evidenčního zůstatku se zaúčtovaným stavem pokladny (i zpětně)
 • vizuální možnost odsouhlasení stavu pokladny
 • možnost hromadného přečíslování pokladních dokladů (vč. zaúčtování)
 • úzká provázanost s účetnictvím a fakturací
 • tisk pokladních dokladů jednotlivě nebo hromadně
 • tisk pokladní knihy po týdnu, měsíci, roku nebo libovolném jiném období
 • tisk inventurního zápisu
 • export pokladní knihy do Excelu
 • přiřazení oprávnění uživatelů k jednotlivým pokladnám
 • možnost evidovat osobu, prostřednictvím které byla hotovost vyplacena


Bankovní výpisy

 • evidence tuzemských a zahraničních bankovních ústavů
 • neomezený počet bankovních účtů firmy v libovolné měně
 • okamžitý automatický přepočet stavu účtu
 • rychlý zpětný stav účtu k datu
 • vizuální možnost odsouhlasení stavu účtu
 • úzká provázanost s účetnictvím a fakturací
 • import elektronických bankovních výpisů ze souborů i přímo (API)
 • automatické spárování výpisů s fakturami a adresářem
 • automatické zaúčtování úhrad faktur (párování)
 • tisk výpisu z účtu
 • přiřazení oprávnění uživatelů k jednotlivým bankovním účtům

Příkazy k úhradě

 • jednoduché nebo hromadné příkazy
 • mezinárodní příkazy (IBAN, SWIFT/BIC)
 • podpora více bankovních účtů
 • podpora cizích měn
 • ruční nebo hromadné generování plateb (z fakturace a mezd)
 • obousměrná provázanost s fakturací
 • provázanost se mzdovou evidencí
 • kontrola vstupních dat (při zadávání plateb i hromadně)
 • možnost snadného generování elektronických platebních příkazů

Elektronické bankovnictví

 • systém umožňuje generovat elektronické platební příkazy
 • systém umožňuje načítat tuzemské elektronické bankovní výpisy
 • pro každý bankovní účet firmy lze zvolit používaný datový formát
  (některé banky podporují více formátů)
 • jsou podporovány základní datové formáty většiny bank v ČR
 • formáty příkazů: ABO, Gemini, Multicash, KB Best, EDI Best, Citibank, Deutsche bank
  (další formáty lze doplnit na zakázku)

Výhled cash flow

 • nástroj pro výpočet plánovaného stavu finančních prostředků ke dni
 • lze počítat odděleně v lokální nebo cizí měně, případně v přepočtu na koruny
 • možnost zadat výjimky pomocí visaček (např. nedobytné pohledávky)
 • okamžitý přechod k dokladům tvořících napočítané částky