Ekonomický systém Aladdin

Užitečný do kanceláře

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Kancelář Ke stažení

Tento okruh je společný pro celý systém Aladdin. Je úzce provázán s ostatními evidencemi. Centrální evidencí je adresář, který slouží k evidenci firem, institucí a kontaktních osob. Dále je možno evidovat smluvní dokumenty a poštovní zásilky s vazbou na další evidence a vyúčtováním poštovních nákladů.

Adresář

 • seznam obchodních partnerů (firem), institucí (úřadů) a případně zaměstnanců
 • lze zadat adresu sídla, případně rozdílnou fakturační nebo dodací adresu
 • lze zadat platební údaje, číslo účtu, IBAN, doby splatností apod.
 • lze zadat libovolný počet kontaktních osob ke každé adresářové kartě
 • upozorňuje na události ke kontaktním osobám jako jsou narozeniny nebo svátek
 • sleduje další údaje jako činnost, kategorie prodejních cen, vzájemné kódy apod.
 • kontroluje správný tvar zadaného IČ, DIČ, čísla účtu a IBAN
 • umožňuje ověření adresy, IČ, DIČ/VAT po internetu
 • funkce pro načtení adresy a DIČ z internetu dle zadaného IČ
 • lze zadat další uživatelské údaje
 • adresář je provázán s dalšími evidence a umožňuje vyhledání svázaných dokladů
 • jednotlivé nebo hromadné odeslání e-mailu z adresáře
 • tisk adres na hlavičkový papír, do obálky nebo podacího lístku
 • ověřování spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných účtů


Došlá pošta

 • slouží k evidenci došlých poštovních zásilek
 • neomezený počet dokladových řad (s přístupovými oprávněními)
 • umožňuje sledovat předání a vyřízení zásilky v organizaci
 • lze přidat vazbu na další doklady, např. přijaté faktury, objednávky nebo smlouvy

Odeslaná pošta

 • slouží k evidenci odeslaných poštovních zásilek
 • neomezený počet dokladových řad (s přístupovými oprávněními)
 • umožňuje sledování ceny a váhy poštovních zásilek
 • tisk podacích lístků a poštovních archů
 • lze přidat vazbu na další doklady, např. vydané faktury, objednávky nebo smlouvy

Dokladové řady

 • slouží k evidenci dokladových (číselných) řad
 • lze definovat vlastní tvar (zobrazení) číselné řady
 • lze omezit přístup k dokladové řadě pouze vybraným uživatelům
 • možnost hierarchického členění dokladových řad do podnabídek

Evidence smluv

 • slouží k časové evidenci smluvních vztahů a jejich dodatků
 • neomezený počet dokladových řad (s přístupovými oprávněními)
 • lze navázat a později snadno dohledat libovolný počet smluvních dodatků
 • lze svázat s interními nebo externími dokumenty
 • orientační sledování příjmů a výdajů plynoucích z uzavřených smluvních vztahů

Správa dokumentů

 • k většině dokladů lze navázat externí dokumenty libovolného typu
 • definice výchozího umístění dokumentů navázaných k různým dokladům
 • cesty se ukládají relativně, což umožní snadný přesun dokumentů na jiné místo
 • dokumenty lze prohlížet nebo editovat přímo vyvoláním z programu