Ekonomický systém Aladdin

Majetková evidence

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Majetek Ke stažení

Aladdin dovoluje vést zjednodušenou evidenci dlouhodobého a drobného majetku firmy. Tato evidence je provázána s účetnictvím a fakturací.

Dlouhodobý majetek

 • detailní evidence majetku, vč. pořízení, vyřazení, záruční doby, sériového čísla apod.
 • sledování fyzického umístění a odpovědné osoby, fotografie majetku
 • sledování složek cen pořízení, technického zhodnocení a vyřazení s vazbou na nákupní a interní doklady
 • historie a plán daňových a účetních odpisů (pouze pro běžné případy)
 • možnost ručních úprav odpisového plánu
 • automatické účtování účetních odpisů
 • automatické účtování základních operací s majetkem
 • zatřídění dle uživatelsky definovatelných tříd majetku
 • souhrny majetku, daňových a účetních odpisů
 • přehledné exporty majetku a odpisových plánů do Excelu

Drobný majetek

 • detailní evidence majetku, vč. pořízení, vyřazení, záruční doby, sériového čísla apod.
 • sledování fyzického umístění a odpovědné osoby, fotografie majetku
 • vazba na nákupní doklady