Ekonomický systém Aladdin

Personalistika a mzdy

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Ke stažení

Aladdin obsahuje komplexní nástroje pro řízení personalistiky a zpracování mezd pro malé i velké firmy. Důraz je kladen na přehledné, snadné a rychlé zadávání údajů s mnoha kontrolami. Přímo z Aladdina lze odesílat mnohé údaje elektronicky. Výplatní listy lze posílat v PDF i hromadně všem zaměstnancům. Systém samozřejmě zahrnuje všechny povinné tiskové sestavy a mnoho dalších výstupů. Systém je uzpůsoben tak, že lze navázat na předchozí zpracování mezd v jiném systému i v průběhu roku. Program podporuje rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení pracovní doby (směny, turnusy).

Modul mezd je úzce provázán se zbytkem systému - především pro platby a elektronické bankovnictví. Ve mzdové evidenci, stejně jako v ostatních částech systému, lze využívat širokou paletu funkcí - např. hledání a třídění dle libovolného údaje, export do různých datových formátů, filtrování, označování, sčítání, vytváření vlastních pohledů na data, generování uživatelských dotazů atd. Změny všech údajů lze zadávat historicky s platností od určitého měsíce nebo data. Uživatel rovněž může zadat změny do systému před datem platnosti.

Okamžité (při zadávání) a dávkové (hromadné) kontroly a upozornění pomáhají při bezchybném každoměsíčním zpracování mezd. Nastavení výchozích mzdových konstant lze uživatelsky měnit se zadáním dob platnosti od-do.

Personalistika

 • personální údaje, vzdělání, fotografie apod.
 • kontaktní údaje (trvalé bydliště, další adresa)
 • bankovní spojení
 • rodinné údaje, stav
 • evidence dětí
 • údaje o pracovním vztahu
 • až 4 nezávislá uživatelsky definovatelná členění zaměstnanců do skupin
 • podklady pro statistická hlášení
 • mimoevidenční stavy
 • evidence nároků a čerpání dovolených, výpočet nároku, krácení nároku
 • údaje pro zdravotní pojištění
 • údaje pro sociální zabezpečení
 • životní pojištění
 • penzijní připojištění
 • typ důchodu
 • zdravotní postižení
 • slevy na dani a daňové zvýhodnění
 • měsíční nebo hodinová mzda
 • stálé příjmy (prémie, bonusy, atd.), různé metody výpočtu a krácení
 • stálé srážky (spoření, stravenky, zálohy, interní pohledávky, exekuce)
 • výpočet částek exekucí na mzdu s respektováním nezabavitelných částek
 • výplatní list CZ nebo EN, možnost jednorázového sdělení zaměstnanci na výplatní list
 • evidence docházky v měsíci (možno zadat buď po dnech nebo souhrnně)
 • evidence nemocenských dávek (neschopenek)
 • výpočet a historie denních vyměřovacích základů pro výpočet nemocenských dávek
 • výpočet měsíční mzdy s okamžitým přepočtem po změně nebo přidání položky
 • kontrola výpočtu mzdy ve vazbě na docházku a další údaje
 • některé údaje lze zadat s časově omezenou platností nebo periodicitou
 • zaměstnance lze zadat „dopředu“
 • možnost poznámky, anotace a zvýraznění záznamu
 • logické kontroly zadaných údajů a jejich vzájemné vazby
 • sehrávání dat s dokumentem Excelu a Wordu (tisk formulářů, pracovních smluv, platových výměrů apod.)

Zpracování mezd

 • jednoduché a velice rychlé přepínání mezi mzdovými obdobími
 • dávkové odeslání výplatních listů všem zaměstnancům na dvě kliknutí
 • v historickém režimu lze sledovat (tisknout, exportovat atd.) libovolná období včetně více roků
 • rychlý filtr mzdové evidence dle různých kritérií
 • barevné visačky pro vizuální odlišení libovolných záznamů dle uživatelského klíče
 • součty číselných údajů ve sloupcích tabulky; seskupení dle stejných hodnot sloupce
 • hromadné změny údajů ve sloupcích (např. hromadná změna střediska)
 • možnost uživatelsky definovat a změnit pohledy na data (sloupce tabulky)
 • import docházky z Excelu nebo jiného zdroje dat (tvoří se na zakázku)
 • jednotlivá nebo hromadná inicializace docházky
 • jednotlivý nebo hromadný výpočet mzdy
 • jednotlivá nebo hromadná kontrola mezd
 • přechod na nový měsíc zpracování
  - přepočet měsíčních DVZ pro DNP
  - přepočet čtvrtletních průměrných výdělků pro náhrady
  - přepočet nároků na dovolenou
  - aplikace změn do budoucna
  - zamykání minulého měsíce
 • servisní akce (přepočet průměrných čistých mezd, přepočet nároků na dovolenou, zamykání a odemykání, zrušení měsíčního přechodu…)
 • vytváření platebních příkazů (vše/mzdy/odvody, výčetky hotovostních úhrad)
 • hromadné zadávání a změny stálých příjmů
 • hromadné zadávání stálých srážek
 • hromadné zadávání položek docházky (např. celozávodní dovolená)
 • automatický výpočet odškodnění pracovních úrazů
 • generování ELDP do oddělené evidence (roční nebo při ukončení)
 • generování zúčtování DPFO do oddělené evidence (hromadně nebo jednotlivě)
 • generování přihlášek a odhlášek OSSZ do oddělené evidence
 • možnost definice přístupových práv jednotlivým uživatelům (pouze čtení, zápis, mazání, export, hromadné změny, zamykání, přechody mezd…)
 • automatické zaúčtování mezd s detailní možností uživatelského nastavení
 • zaúčtování mezd umožňuje rovněž export účetního předpisu do Excelu nebo do XML pro datovou vazbu na jiné účetní systémy.
 • možnost jednorázové ruční změny nebo přidání složek mzdy
 • výpočet mzdy lze označit jako zkontrolovaný (s možností nastavení oprávněného uživatele, který může provádět kontrolu)
 • podpora pro rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
 • program není primárně určen pro výpočet platů ve státních organizacích!
 • program nepodporuje některé málo časté situace (informujte se prosím pro vaši konkrétní potřebu před zakoupením licence!)

Výstupy a statistika

 • snadný export dat do formátů: Excel, CSV, SYLK, XML, RTF, Word, HTML, e-mail, systémová schránka
 • tiskové sestavy:
  - výplatní list
  - mzdový list
  - přehled pro OSSZ
  - přehledy pro ZP
  - zápočtový list/průměrný čistý výdělek
  - potvrzení o zdanitelných příjmech
  - přehled dávek nemocenského pojištění (DNP)
  - přehled přesčasů
  - přehled dovolených
  - přehled plateb
  - potvrzení o příjmu zaměstnance za různá období
  - přehled úhrady srážky/exekuce historicky a další
 • exportní sestavy:
  - přehled mzdových položek (srážky, příjmy, děti, daně, nemoci)
  - souhrny za více měsíců (dovolené, přesčasy, docházky, nemoci, mzdy, stravenky, penzijní připojištění, životní pojištění)
  - podklad pro oznámení podílu osob se zdravotním postižením (pro úřad práce)
  - podklad pro roční vyúčtování DPFO (pro finanční úřad)
 • podklady pro statistická hlášení:
  - obecné statistické údaje (mzdy dle typu vztahu, věk a pohlaví zaměstnanců atd.)
  - přepočtené průměry dle délky směny
  - Nem Úr 1-02 (pololetní)
  - P 3-04 (měsíční/čtvrtletní)
  - KZAM (manuálně pracující, riziková pracoviště)
  - ISPV (speciální funkce pro větší firmy; implementace za příplatek)
 • mzdové souhrny za celý měsíc nebo ve členění dle středisek, činností, výplatních míst, vlastního členění a dle jednotlivých zaměstnanců
 • tisknout lze většinou po jednom výstupu nebo hromadně; tisknout lze i do PDF

Oznámení na zdravotní pojišťovny

 • automatické generování ze mzdové evidence (pro běžné případy)
 • možnost kompletně ručního zadání nebo úpravy vygenerovaného dokladu
 • tisk do formuláře VZP
 • export do datového souboru pro odeslání internetem nebo na CD/disketě

Registrace SSZ

 • automatické generování ze mzdové evidence (pro běžné případy)
 • možnost kompletně ručního zadání nebo úpravy vygenerovaného dokladu
 • tisk do formuláře
 • zašifrování, elektronický podpis a odeslání na portál VREP ČSSZ
 • export do XML pro odeslání na portál ČSSZ jiným SW nebo na CD/disketě

Evidence ELDP

 • automatické generování ze mzdové evidence (pro běžné případy)
 • možnost kompletně ručního zadání nebo úpravy vygenerovaného dokladu
 • tisk do formuláře, výtisk formuláře pro firmu/zaměstnance
 • sledování stavu dokladu (rozpracováno, odesláno, chyba odeslání)
 • zašifrování, elektronický podpis a odeslání na portál VREP ČSSZ
 • export do XML pro odeslání na portál ČSSZ jiným SW nebo na CD/disketě

Roční zúčtování DPFO

 • automatické předvyplnění z mezd s možností ruční změny
 • možnost kompletně ručního zadání
 • možnost zadání příjmů od jiných zaměstnavatelů
 • možnost zadání nezdanitelných částek a slev na dani
 • automatický výpočet daně při změnách
 • vazba a proplacení přeplatku do aktivní mzdy
 • tisk výsledků do formuláře MF ČR
 • tisknout lze po jednom výstupu nebo hromadně

Další funkce

 • evidence pro elektronické neschopenky od 1/2020 - včetně XML importu
 • možnost definice změn u zaměstnance do budoucna (provedou se automaticky)
 • mzdová kalkulačka včetně výpočtu z čisté mzdy na hrubou
 • pracovní kalendář
 • definovatelné svátky
 • nastavení mzdových konstant