Ekonomický systém Aladdin

Přehledná obchodní agenda

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Objednávky Ke stažení

Objednávky umožňují evidenci a vyřizování přijatých (zákaznických) objednávek (zakázek a nabídek) a ruční, poloautomatické nebo zcela automatické plánování nákupu a výroby pomocí vystavených (nákupních) objednávek.

Přijaté objednávky

 • lze průběžně sledovat stav vyřízení objednávky
 • lze vytvořit nezávaznou cenovou nabídku a tu následně převést na závaznou objednávku
 • objednávky mohou být bez ceny nebo s cenou v lokální nebo zahraniční měně
 • položky objednávky mohou být textové, s počtem nebo s vazbou na sklad (v libovolné kombinaci)
 • lze definovat předpokládaný termín dodání ke každé položce zvlášť
 • okamžitě dostupný stav dodání jednotlivých položek a rezervací
 • k objednávce lze navázat další doklady a externí dokumenty
 • jednu objednávku lze navázat na více výdejek/faktur nebo více objednávek na jednu výdejku/fakturu
 • funkce pokrytí objednávek skladem s možností stanovení priorit jednotlivých objednávek
 • rychlý přehled nedodaných/dodaných/rezervovaných položek s detailními informacemi včetně sledování prodlení v dodání
 • import objednávek z Aladdina nebo z jiného systému (XML)
 • možnost hromadné rezervace/blokování zboží pro objednávku
 • možnost vystavení faktury na základě obsahu objednávky

Vystavené objednávky

 • lze průběžně sledovat stav vyřízení objednávky
 • objednávky mohou být bez ceny nebo s cenou v lokální nebo zahraniční měně
 • položky objednávky mohou být textové, s počtem nebo s vazbou na sklad (v libovolné kombinaci)
 • lze definovat předpokládaný termín dodání ke každé položce zvlášť
 • okamžitě dostupný stav dodání jednotlivých položek
 • k objednávce lze navázat další doklady a externí dokumenty
 • jednu objednávku lze navázat na více příjemek/faktur nebo více objednávek na jednu příjemku/fakturu
 • rychlý přehled nedodaných/dodaných položek s detailními informacemi včetně sledování prodlení v dodání
 • export objednávek do XML/EDI
 • přímé odeslání elektronické objednávky dodavateli

Generování nákupních objednávek

 • automatizované generování nákupních objednávek na základě různých režimů:
  - pokrytí přijatých objednávek (+ možnost doplnění minimálních stavů skladu)
  - doplnění minimálních stavů skladu
  - doplnění optimálních stavů skladu
  - doplnění minimálních stavů hromadných karet (balení)
  - doplnění minimálních stavů pro výrobu
 • lze filtrovat dle mnoha různých kritérií
 • zohledňují se pravidla jednotlivých dodavatelů zadaných ke skladové kartě (např. velikost balení, nedělitelné množství, kódy dodavatele pro zboží)
 • lze vygenerovat pouze náhled položek, které je třeba objednat (bez vytvoření objednávky)
 • vygenerované nákupní objednávky lze dále libovolně ručně upravovat