Ekonomický systém Aladdin

Rychlá skladová evidence

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Ke stažení

Aladdin standardně obsahuje komplexní vedení skladové evidence. Skladová evidence je velmi úzce provázána s objednávkami a fakturací a umožňuje snadnou evidenci a plánování prodeje, nákupu a základní výroby.
Příjmy a výdeje jsou oddělené a umožňují detailní nastavení odpovědnosti uživatelů.

Skladová evidence

 • evidence skladových položek dle různých kódů a názvů (v různých jazycích)
 • kódy skladových položek lze zadávat ručně nebo generovat automaticky
 • lze nastavit kontrolu duplicit kódů a názvů; nepoužívané kódy nebo názvy lze vypnout
 • sledování fyzického umístění položky a regálu
 • sledování váhy, objemu, rozměrů, záruční doby
 • sledování kódu celního sazebníku a země původu (pro Intrastat)
 • dvojúrovňové zakrývání neaktivních skladových položek
 • možnost zadání počátečních skladových stavů a ceny (např. při přechodu z jiného SW)
 • sledován je aktuální, závěrkový, rezervovaný, minimální, optimální a maximální stav
 • evidence dle čárových kódů
 • neomezený počet prodejních cen v různých měnách (pouze u některých licencí)
 • prodejní ceny mohou být automatické nebo fixní
 • podpora pro správu, přecenění a hromadné generování ceníků
 • možnost připojit ke skladové kartě fotografie nebo libovolné dokumenty
 • inventura skladu s automatickým vygenerováním rozdílových dokladů
 • stav skladu zpětně ke dni (kusový i finanční)
 • detailní historie (obraty) skladové položky dle příjmů, výdejů, nákupu, prodeje atd.
 • souhrn hodnoty skladu dle typů, hierarchií, cenových kategorií nebo země původu
 • nástroj pro řízení zásob bez pohybu - skladové ležáky
 • podpora individuálních sériových čísel

Historie dodavatelů

 • evidence více dodavatelů jedné skladové položky
 • sledování posledního nákupu, ceny a obratu dle dodavatele
 • externí kódy dodavatele, minima a nedělitelného množství pro objednávku
 • objednávat lze dle výchozího, posledního anebo nejlevnějšího dodavatele
 • dodavatele lze přidávat a odebírat hromadným výběrem

Skladové hierarchie

 • libovolně uživatelsky definovatelné členění skladu do stromové hierarchie
 • extrémně rychlé filtrování dle stromu hierarchie
 • neomezený počet zatřídění skladové karty do neomezeně hluboké stromové hierarchie skladu
 • hromadné akce přiřazení/přidání hierarchie k více kartám

Skladové příjemky

 • různé funkce příjmových skladových dokladů (příjem, převod, přebytek…)
 • přímá vazba na skladové položky a vystavené objednávky
 • možnost automatického generování vyskladnění materiálu při naskladnění výrobku
 • volitelné zamykání a režim kontroly skladových výdejek
 • uživatelům lze nastavit individuální oprávnění

Skladové výdejky

 • různé funkce výdejových skladových dokladů (prodej, převod, spotřeba, likvidace…)
 • přímá vazba na skladové položky a přijaté objednávky
 • možnost automatického generování vyskladnění materiálu při naskladnění výrobku
 • volitelné zamykání a režim kontroly skladových výdejek
 • uživatelům lze nastavit individuální oprávnění

Ceníky

 • na skladové kartě lze přímo zadat až 5 prodejních cen
 • pokud to nestačí, tak můžete nastavit neomezeně ceníků
 • ceníky lze omezit pro daného odběratele nebo skupinu odběratelů
 • rovněž lze nastavit časově omezenou platnost ceníků