Stažení aktuální verze programu

Aladdin verze 2533 (2. 7. 2020)

POSTUP

1.  Ukončete a smažte starý program Aladdin z plochy.
2.  Stáhněte a uložte na plochu soubor s programem Aladdin
3.  Po stažení 2× klikněte na ikonu programu Aladdin na ploše
4.  Potvrďte varování Windows o programu staženém z internetu


Číslo spuštěné verze ověříte v pravém dolním rohu hlavního okna programu.
Pokud Aladdin používáte na více počítačích, tak tuto akci proveďte na každém z nich.

Legislativní aktualizace Aladdin 7/2020

- Prominutí sociálního pojistného za měsíce červen až srpen 2020 (program Antivirus C)

- Přidán přehled "Výkaz SP pro Antivirus C" do menu Sestavy

- Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" verze 2020 (PVPOJ)

- Aktualizovány XML exporty PVPOJ 2019 a 2020 pro server VREP

- Přidána možnost zaslání elektronické opravy hlášení PVPOJ

- Umožněn vstup docházky ve formátu HH:MM, nejen HH,hh

- Sleva ze základu pro zdravotní pojištění pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Z lednových 7903 Kč, dochází k navýšení částky od 1.6.2020 na 11607 Kč a od 1.1.2021 na 13088 Kč.

Další informace k opatření "Antivirus C"

Mimořádný nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení uplatníte pomocí formuláře Přehled o výši pojistného (PVPOJ 2020), který je nově nutno zasílat pouze elektronicky. Pro měsíce, za které se pojistné promíjí (červen až srpen), je formulář doplněn o snížený vyměřovací základ. Po tomto období se opět použije původní formulář. Stejně je upraveno i elektronické podání VREP.

UPOZORNĚNÍ

Splnění podmínek nároku na prominutí pojistného posuzuje zaměstnavatel sám a nese veškerou zodpovědnost z toho vyplývající. V případě, že splňujete všechny podmínky a chcete za aktuálně zpracovávaný měsíc (červen až srpen) uplatnit prominutí sociálního pojistného, zatrhněte příslušnou volbu v menu Nastavení - Nastavení firmy - záložka Mzdy. Poté si lze ověřit výpočet slevy pod tlačítkem Sestavy - "Výkaz SP pro Antivirus C".

NÁROK NA PROMINUTÍ POJISTNÉHO MÁ ZAMĚSTNAVATEL, KTERÝ SPLŇUJE PODMÍNKY:

Zaměstnavatel zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění. Do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, tzv. neplacené dovolené apod., přičemž není rozhodná ani výše úvazku. Naopak se v počtu nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – o pracovní činnosti a o provedení práce.
Počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. 3. 2020. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020 odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytované zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. program Antivirus A a B)
Vyměřovací základ zaměstnavatele nebude snížen o vyměřovací základ zaměstnance, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c), zákoníku práce. Maximální částka základu, pro který je možno uplatnit prominutí, je 52253 Kč.

Legislativní aktualizace Aladdin 1-6/2020

- zvýšení životního minima z 3410 Kč na 3860 Kč pro výpočet exekucí od dubnových mezd

- úpravy pro OČR v souvislosti s opatřením vlády COVID

- ukončení podpory Windows XP a Windows Vista (Windows 7 i nadále podporujeme)

- přidána podpora displejů s vysokým rozlišením ve Windows 10

- nová evidence e-Neschopenky, vč. načítání XML z ISDS

- nové mzdové výkazy NEMPRI, HZUPN, ZZVDPN

- podpora pro zpracování DPFO ze závislé činnosti za rok 2019

- částky pro zpracování mezd a exekucí pro rok 2020

- sazby náhrad a průměrné ceny PHM pro rok 2020

- do knihy jízd byla přidána podpora pro elektromobily

- nový podací lístek České pošty

- opravy nahlášených problémů a desítky různých vylepšení

Řešení případných problémů

Systém Windows při spuštění Aladdina upozorní, že ochránil váš počítač před neznámou aplikací.

To je normální preventivní bezpečnostní varování operačního systému Windows u jakéhokoliv programu staženého z internetu. Pouze toto upozornění pod volbou "Další informace" v okně potvrďte a program přesto spusťte. Toto upozornění se zobrazuje pouze při prvním spuštění.

Windows Defender SmartScreen ani nedovolí stáhnout program Aladdin z www.

Pravděpodobně máte v nastavení Zabezpečení Windows zvoleno blokování všech programů stažených z internetu. Stačí v nastavení Zabezpečení Windows a aplikací buď na chvíli vypnout SmartScreen nebo přepnout volbu pouze na varování, což je výchozí nastavení.

Po automatické aktualizaci nelze program spustit

Restartujte Windows, smažte program Aladdin ručně a stáhněte znova z této stránky. Možná bude potřeba na chvíli vypnout antivirové programy třetích stran nebo zde udělit pro Aladdin výjimku.

Automatická aktualizace skončí s chybou

Prakticky všechny technické problémy způsobují některé antivirové programy třetích stran. Před aplikací aktualizace buď tyto programy na chvíli vypněte anebo upravte jejich nastavení, případně udělte pro Aladdin trvalou výjimku.

Chodí Aladdin na počítačích Apple se systémem macOS?

Ano. Zcela funkční, bezproblémová, námi léty ověřená a plně podporovaná cesta je použít virtualizační software Parallels Desktop, VMware Fusion, případně Oracle VirtualBox.

Dále je možné použít systémovou utilitu Bootcamp od Apple pro nativní běh Windows 7 nebo 10. Zde je však nutné přepínat startovací disk, což není tak praktické jako virtualizační software. Nejlepší zkušenosti máme s řešením Parallels Desktop. Ke koupi například zde.

Jak zprovozním program na novém nebo přeinstalovaném počítači?

Jednoduše stačí stáhnout aktuální verzi programu z www, spustit ji, vložit vaše IČO a pokračovat dle pokynů.

Původní verzi programu Aladdin nelze smazat ani přepsat.

Nejspíš je program stále spuštěný v paměti počítače. Jednoduše restartujte Windows a celou akci zopakujte. Zkušenější uživatelé mohou program Aladdin ukončit pomocí Správce úloh.